Projektarbete

 

United Nations Climate Change Conference 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Ljungar Lars Kaggskolan NV07F

Rapportskrivare

 

 

Thomas Gunnarson

Handledare


2.Innehållsförteckning

Avsnitt                                                                                              Sidnummer

 

1. Innehållsförteckning                                                                        2

 

2.Sammanfattning                                                                               3

 

3. Inledning/Bakgrund                                                                        4

 

4. Problem och syfte / Metod                                                              5

 

6. Resultat

6.1 Vilka är miljöförbundet Jordens Vänner och Klimathjältar?                         6,7

6.2 Vad var cop 15?                                                                              8,9

6.3 Vad hände inom miljöpolitiken på mötet?                                                     10

6.4 Vilka demostrationer var det nere i Köpenhamn när jag var där? 11,12,13

6.5 Hur reste jag dit och hur levde jag?                                                14,15,16

6.6 Hur tyckte personerna i Köpenhamn hur vi skulle lösa klimathotet? 17,18

 

7. Avslutning/diskussion                                                                       19,20,21

 

8. Referenser/Källförteckning                                                               22

 

9.Bilaga: Loggbok under projektarbetets gång                                       23,24

1.Sammanfattning

Klimathot hit klimathot dit vad är de för hot som väntar oss egentligen? 2009 kan bli ett ödes år inom klimatpolitiken då ett världstoppmöte kommer äga rum i Köpenhamn under kodnamn cop 15. Det beräknas att cirka 100 000 demonstranter kommer att gå på gatorna och demonstrera, blir det kaos eller blir det lugnt och rättfärdigt? Om jag säger såhär att en lastbil som tillhörde en av demonstrationerna beslagtogs precis innan demonstrationen startade och den innehöll både bensindunkar och gatsten.

 

Detta mötet var finansierat av FN och det deltog 192 olika nationer för att komma fram till ett beslut om utsläppsminskningar och en förlängning på Kyotoavtalet. Mötet pågick i nästan två veckor och flera tusentals olika delegater, forskare och journalister fick säga sitt. Vissa länder var tvungna att få fram sin åsikt för om inga förändringar gjordes med utsläppen skulle temperaturen stiga så mycket att länderna skulle ligga under vatten om bara ett fåtal år.

 

I-länderna mot eller med u-länderna, I-länderna vill enligt dem själva arbeta med u-länderna men u-länderna är säkra på att det bara är en image i-länderna vill skaffa sig. Klyftan mellan i och U-länderna gjordes bara ännu större när ett dokument om hur alla FN:s pengar skulle flyttas och skötas av världsbanken vilket skulle göra att de rika länderna skulle få mer makt. Dokumentet hade skrivits totalt bakom ryggen på U-länderna. Vissa av länderna var även rädda för att de rika länderna försökte bilda någon slags världsdiktatur. Saken gjordes inte bättre när FN började styra och ställa med ackrediteringar, fn:s vision ska vara att jobba rättvist men var det så rättvist mot alla parter?

 

Tänka sig ett så här stort möte med folk från hela världen med olika språk, olika religioner och olika hud färger, Hur samordnar man ett så gigantiskt möte utan poliser och liknande bara genom ren demokrati? Att vara en person som äter relativt mycket kött i sin vardag blev nu tvungen att äta kall vegetarisk mat.  Allt detta och mycket mer kan ni läsa om i denna magnifika rapport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inledning och bakgrund

Klimatfrågan har alltid legat mig nära till hjärtat. Allt började i årskurs nio när jag skulle göra mitt slutarbete. Jag gjorde ett stort arbete och använde mycket fakta från filmen ”obekväm sanning” av president kandidaten Al Gore. Innan jag använde filmen som källa bestämde jag mig för att granska alla fakta. Jag granskade alla fakta och kom fram till att filmen visar faktiskt i stort sätt rätt bild av hur vi ligger till. Efter att jag lämnat in mitt arbete och redovisat de kände jag att jag faktiskt ville visa detta för fler personer som tvivlade på filmen och på den globala uppvärmningen. Jag tänkte också fortsätta läsa om miljön och tänkte att jag kunde dela med mig av det via internet. Jag startade en klimatblogg som jag la upp hela mitt arbete på. Jag fortsatte att uppdatera och riktade mig mest till ungdomar, alltså kul och lättförståelig fakta. Som mest hade jag cirka 300 läsare i veckan. Jag fick en helsida i en av lokaltidningarna och var även med i radion. Tiden gick vidare och jag valde Natur miljö som inriktning nu på gymnasiet. Jag har läst både miljökunskap och miljöpolitik vilket innefattade 200 timmar.

 

Genom Lars Welander på Lars Kagg kom jag i kontakt med Miljöförbundet jordens vänner. De var och höll ett föredrag för oss och kallade sig klimathjältar. Miljöförbundet jordens vänner är en stor opartisk organisation som finns världen över. De visade mig många infallsvinklar och nya teorier om klimatproblemen. De skulle också anordna en resa till Köpenhamn i mitten av december, genom att resa i deras sällskap skulle man kunna få ackreditering till det stora klimatmötet cop15.

 

Jag började funderar över hur dessa stora klimatmöten går till, hur ser det ut, hur de gör med allas olika talan, alla företag som vill sälja in sina idéer, alla olika organisationer som vill visa upp sig. Hur går det till? Då fick jag det bästa tillfället för att ta reda på det och få uppskattning för det jag gör. Jag tog kontakt med Lina som var en klimathjälte och hon ordnade så jag fick ackreditering och boende. Jag hade alltså nått mitt mål, jag hade lyckats komma in på ett av världens största möte med världens största ledare som förmodligen skulle komma fram till ett beslut som kunde rädda vår värld från ett av de stora hoten, globala uppvärmningen.


Problem och syfte

 

Jag har ställt mig ett par ledande frågor som kommer visa min resa och även svara på vissa frågor som man kan ha angående det stora klimatmötet Cop15. Jag gjorde detta för att komma närmare inom klimatarbetet jag gör på fritiden och även inom jobb i framtiden.

 

-                    Vilka är Miljöförbundet Jordens Vänner och Klimathjältar?

-                    Vad var cop15?

-                    Vad hände inom miljöpolitiken på mötet?

-                    Vilka demonstrationer var det nere i Köpenhamn när jag var där?

-                    Hur reste jag dit och hur levde jag?

-                    Hur tycker personerna jag träffade om hur vi ska lösa klimathotet?

Metod

För att få reda på dessa svar kommer jag använda mig av korrespondenter som är i Köpenhamn den tiden jag inte kommer vara där. Jag kommer göra intervjuer läsa tidskrifter och se nyhetsklipp via internet. Detta kommer ge mig den bredaste bilden av mötet. Att vara där och uppleva det kommer att ge mig rätt vinkel när jag sedan läser tidskrifter och ser nyhetsklipp. Innan jag reste så hade jag läst in mycket fakta om det mesta faktiskt. Jag skall resa med öresundståg och metro för att ta mig till Köpenhamn. Utrustningen jag tog med mig var en kamera, en videokamera, ryggsäck med kläder och sov kläder och sedan penna papper. På hemresan hade min väska växt p.g.a. alla intressanta broschyrer jag fick. Detta kommer underlätta nu när jag skriver min rapport.

 

 

Vilka är miljöförbundet Jordens Vänner och Klimathjältar?

MJV (Miljöförbundet Jordens Vänner) är en stor miljöorganisation som arbetar helt opolitiskt. MJV är den svenska grenen av Freinds of the earth som har över 2 miljoner medlemmar runt hela världen.

 

Förening jobbar för att dela på jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt och hållbart jordbruk som omfattas av en mänsklig hänsyn, respekt och medkänsla. Även kulturell mångfald och jämlikhet mellan könen. Här i Sverige jobbar det 12 st i styrelsen och resten är arbetar ideellt.

 

MJV är det svenska organet av Freinds of earth. FOE  är världens största miljöorganisation med 2 miljoner medlemmar i 77 länder. Den bildades 1971 av fyra miljögrupper från Frankrike, USA, Sverige och Storbritanien. Allt detta har gjort dem till världens största miljöorganisation det beror förmodligen på deras inställning till klimathotet, att hjälpa alla på ett rättvist sätt.

 

FOE jobbar för att alla länder i världen ska ha respekt för mänskliga rättigheter, tänka miljövänligt för att bevara miljön och spara på våra naturtillgångar och ekosystem. De vill engagera människor, få dem att tänka på varandra och miljön, stärka samarbetet mellan människor och länder, och bilda allians mellan olika organisationer.

 

Som sagt så jobbar MJV för att skydda regnskogen men även hjälpa personerna som lever på den för att dem inte ska bli helt arbetslösa. De gör det ideellt med hjälp av organisationen Sida. MJV ställer sig helt emot transportering med bil och flyg. De vill bygga ut kollektivtrafiken och satsa på ett mer hållbart samhälle.

 

Hållbart samhälle togs först upp i FN på ett av toppmötena år 1987 även kallat brundtlandsrapporten. Den innehåller tre grundpelare den första är Ekologiskt hållbarhet det menas med att man ska bevara och skydda naturen men ändå använda den på ett långsiktigt sätt.

Den andra är Social hållbarhet och menas med att man ska bygga på ett sätt som fungerar bäst för båda natur och människor och är dynamiskt. Sist men inte minst är Ekonomiskt hållbarhet som även den står för att vi människor måste tänka långsiktigt.

 

MJV gör som sagt mycket för klimatet men en av de stora sakerna som dem har skrivit en rapport på är begreppet greenwash. Greenwash innebär att olika företag som kanske inte är så miljövänliga vill framstå som det. Några exempel är bilannonser som visar grönt landskap och säger sig vara helt miljövänliga, Shell visar blommor ur sina skorstenar på sina raffenaderier och vattenfall samlar in underskrifter för att minska utsläpp.

 

Blir vi konsumenter lurade? Var finns sanningen och vad är sanningen? De är några av de saker man hittar i MJV rapport på deras hemsida. MJV ger också ut en tidning cirka 4 ggr per år där det står om nyheter och liknande saker.

 

MJV har en ungdomsorganisation som kallar sig klimathjältar. Det var genom dem jag kom i kontakt med cop15 mötet. De har kämpat med att aktivera oss unga i klimatpolitiken. De har åkt runt på diverse skolor i hela Sverige och haft undervisningar om klimathotet. Klimathjältar hade sedan i slutet av sin utbildning en förfrågan om eleverna ville följa med till klimattoppmötet i Köpenhamn.MJV skulle stå för hela resan och vi skulle även få ackreditering (tillstånd) till att gå in på mötescentret.

 

 

 

MJV hade ackreditering till mötet p.g.a. de hade skött sig på tidigare möten. Inne på centret hade MJV en egen monter där de arbetade med sina åsikter för klimatet. I montern arbetade det personer från hela FOE (freinds of the earth).

 

 

(FOE:s monter inne på Bella Center)

Utanför centret inne i centrala köpenhamn låg ett till center för alla organisationer det hette klimaforum. På klimaforum var 6500 deltagare registrerade och ute på toppmötet var bara 4500 registrade, skillnaden var att på klimaforum var de nästintill bara privatpersoner från olika opolitiska organisationer. På klimaforum vågade alla utrycka sig så diskussionerna blev vildare och kraven på politikerna var strängare.

 

Ute på klimaforum kom de olika länderna överens om en egen klimatdeklaration (ett förslag på hur man ska tackla miljöproblemen och vilka regler som borde följas) den var självklart mycket sträng men även skrivet på ett sådant sätt att vi skulle bromsa klimathotet rejält om den skulle gå igenom. Det var inte bara det som pågick på klimaforum.

 

Man hade 202 debatter, 70 utställningar, 43 filmer, 16 konserter och 11 låtar med personer från hela världen. Deklarationen antogs sedan av några länder ute på cop15 mötet men blev tyvärr inget genombrott. Dock så visade klimaforum att folket kan samarbeta på egenhand vilket visar politikerna att de är så de måste jobba.

När det bara var två dagar kvar av mötet misskötte sig tyvärr 50st medlemmar av FOE. Därför blev hela organisationen av med sina ackrediteringar på mötet. De 50st medlemmarna hade satt upp lappar med negativa åsikter om FN:s klimatorgan.

 

De hade även deltagit i en demonstration som skulle innebära att delegater och demonstranter som var inne på mötet skulle gå ut ifrån det och möta upp demonstranter utifrån och ha ett eget möte utanför COP 15. De finns inget skrivet om hur ackreditering kommer ges till FoE nästa möte men enligt de vi fick höra på mötet var att man får ingen ackreditering om man misskött sig. Det var det som gjorde att vi fick ackreditering på cop 15 för att FOE hade skött sig på de tidigare mötet.

Vad var cop 15?

Cop står för Conferens of parties vilket i korta ord är konferens emellan olika parter och det är just vad det är när hela förenta nationerna träffas och tar upp olika problem. Just cop 15 gällde klimatet och det gjorde även cop 13 i Bali och de kommer cop 16 i Mexiko göra. Innan klimatet hade så stort inflytande i FN så kallades det Earth summit där Sverige hade de första mötet i Stockholm. Men de var på 1950 talet så U-länderna och nya i länder hade inget vetande om miljöproblemen då så genomslaget blev ej så stort.

 

Cop 15 var det femtonde mötet i FN:s klimatkonvention. Även det femte mötet med kyotomedlemmarna.  Det ägde rum i Köpenhamn den 7-18 december 2009. Cirka 15 000 delegater från 192 länder deltog i mötet. Huvudmålet var att bromsa den globala uppvärmningen men även komma fram med ett nytt Kyotoavtal då de gamla går ut 2012.

 

Mötet började alltså den 7 december då invigningen ägde rum. På invigningen så talade flera länder om hur man skulle agera och hur vi alla måste agera för att lösa problemet.  USA la då fram ett förslag på att minska sina utsläpp med 17% till 2020.

 

Dag 2 alltså den 8 december så gick förhandlingar i lås då USA och Kina sa att de gjort tillräckligt och att EU sa då att de kommer att vänta och se vad de stora nationerna ska göra. De menar även att alla nya upptäckter och gamla upptäckter, även idéer hur problemet ska lösas måste sammanfattas på ett bättre sätt och sedan läggas fram. Det gav politikerna som ett tvång för att mötet skulle kunna fortsätta. Man talar om vilket stort problem de är med att vissa länder fortfarande växer och inte har ekonomin till att göra förändringar.

 

Dag 3 hade ett dokument kallat danska texten läckt ut. Det handlade om hur de rika länderna skulle ta avstånd från nuvarande bestämmelser om klimatet och att FN:s finansiering skulle överlåta det till världsbanken. Det skulle då ge de rika länderna mer makt. De vill även göra så att de rika länderna kan släppa ut mer. Allt detta skedde bakom ryggen på de rika ländernas folk alltså var de skrivet av ledarna utan demokratiska åsikter. Detta gillade självklart inte de länderna (G77) som inte varit med på detta. De kände sig bedragna och gångna bakom ryggen. Uttalande från dagen menar att texten är mycket gammal och inte betyder något längre. Vissa såg det även som bra att de rika länderna började bry sig och försöka skaffa en lösning.

 

Dag 4 tog man upp hur viktigt de är med ett nytt kyotoprotokoll. Många av de små länderna sa att vi måste stanna uppvärmningen vid 1.5 grad varmare. Man hade fortfarande problem med danska texten då u-länderna inte visade något tillit mot de rika länderna. Man hade också problem med att falska mail hade läckt från fn:s klimatpanel. Mailen handlade om uttalande från forskare som både visade på klimathotet men också på att de inte skulle finnas något klimathot. Detta gjorde självklart många förvirrade med sina åsikter.

 

Dag 5 diskuterades vilka länder som skulle få bidrag och hur mycket.

 

 

Dag 6 kom det första utkastet från cop 15. Dock så tycker nästan alla att målen är för små och att den behöver förbättras. Detta berodde mest på att Kina och andra större länder inte ville sänka sina utsläpp. Just nu skulle inte detta utkast göra att vi inte skulle kunna nå en temperatur ökning med endast 2 grader. Man talade även om att detta avtal skulle göra kyotoavtalet odugligt.

Dag 7 var en söndag då många var lediga och man lät de som hänt sjunka in. Dock så tog inte demostranterna ledigt då de genomförde en aktion mot Köpenhamns hamn vilket urartade då stenar och bomber kom in i bilden. Ett stort antal demonstranter greps.

 

Dag 8 Så uttalade sig USA:s förra vice president Al Gore om hur viktigt de var att ta klimathotet på allvar. Man visade också nya bevis på att isen smälter 3ggr så fort som beräknat. De menar även att om vi låter temperaturen öka så ligger vi nära ett 5km högt istäcke. Just nu ligger dock detta flera tusen år bort. Men innan de så kommer vi få en ökning av vattennivån på fem meter vilket skulle begrava de flesta storstäder vi har i världen just nu. Om vi skulle bara få en meter högre vatten nivå skulle vi få 100 000 miljoner klimatflyktingar.

 

Dag 9 Så talade man om att vi i I-länderna måste hjälpa U-länderna som drabbas mest av klimatproblemen men de släpper ut minst utsläpp. Dag 9 lyckades man även få in alla ministrar och delegater under samma tak när de gällde klimathoten, alla verkade börja sträva åt samma håll.

 

Dag 10 så kommer de fram nya forskningar och vissa länder klagar på att de aldrig fått se dessa resultat. Ordförande på mötet lägger också fram ett ultimatum han vill att man ska komma fram med en lösning och bestämma den inte bara massa förslag på hur de ska lösas. Man menar även att alla måste få tid på sig att läsa igenom de nya avtalen och att man inte bara kan gå vidare. Att dessa avtalen inte kan bara komma från himlen, dem måste innehålla fakta och mål som går att nå.

 

Dag 11 så säger ordförande igen att man måste komma fram till ett avtal som gör att detta mötet blir en vändpunkt i klimatförändringarna. USA kräver sätter sig på tvären med ekonomiska argument. Man började också skjuta upp besluten till nästa cop, cop 16 i Mexiko.

 

Dag 12 sista men inte minsta dagen i klimathistoriens dagar. Det börjar med att FN;s generalsekreterare uttalade sig om att det var nu vi var tvungna att skaffa fram ett avtal för alla. Kinas president uttalade sig positivt och sa att Kina förmodligen inte kommer sätta sig emot att arbeta på ett sätt för att minska utsläppen. Brasilien uttalade sig också positivt och sa att de ska hjälpa U-länderna med de pengarna de behöver för att kunna utveckla.

 

Barack obama President i ett av världens mäktigaste land sa att vi var tvungna att sluta prata och agera istället. Obama säger att om alla länder är redo att göra något åt klimatproblemet så är även USA det. Jag citerar obamas tal den sista dagen till alla nationerna vid cop 15 mötet: - det är bättre för oss att agera istället för att tala, det är bättre att välja en åtgärd, framtid istället för dåtiden och med mod och hopp tror jag att vi kan visa vårt ansvar mot folket och våran framtid för vår planet. Obama säger även att tillsammans har dem nått en viktig milstolpe i klimatarbetet. Han menar också att vi är på rätt väg men det är mycket kvar att arbeta med.

Vad hände inom miljöpolitiken på mötet?

Tyvärr så gick inte förhandlingarna som de var tänkta på mötet nere i Köpenhamn.

Inga bindande avtal, inga långvariga beslut och inget nytt kyotoavtal. Skulden är lagd på de starkaste länder USA och Kina, men även på FN som instution. Till följd av detta så agerade inte EU heller. Vissa tycker att EU med Sverige i spetsen skulle stått upp för sina utsläppsmål men de gjorde inte våra politiker som vi lägger all vårt tillit till.

 

Detta har gjort att splittringen mellan de rika och de fattiga länderna ha blivit ännu större och de gjorde inte saken bättre när Sverige och EU skyllde på G77 länderna (u-länderna i FN) för att förhandlingarna inte gått i lås.

 

Politik finns just för att alla ska få delta och säga sitt, därför är de konstigt att många av de stora organisationerna blev utestängda från mötet de sista dagarna. Har FN överanvänt sin makt? Är klimatkrisen ett vapen för att starta en världsregering?

 

Man vet inte men man kan ha sina aningar när antalet privatpersoner från organisationer drogs ner på sista dagen till 90 st från 2000. Man kan även undra när inget av G77 länderna fick veta om den ”danska texten”. Även när det kommer fram bevis mot FN:s klimatorgan att de har förfalskat vissa forskningsresultat och bokföringsfuskat.

 

En journalist frågade en högt uppsatt ledare i FN:

- Om ditt hus skulle hålla på att brinna ner, visst skulle du inte sitta och prata om ekonomi och hur mycket pengar du skulle tjäna eller förlora på att rädda huset? Så sa han till en av ledarna och svaret från ledaren var självklart att han skulle hjälpa till med huset. Journalisten menade att det är så vi måste göra med jorden, det gäller alltså att agera så snabbt vi kan.

När jag säger avtal menar jag inlägg i den nuvarande klimatkonventionen som FN står för. Klimatkonventionen som inte innehåller några bindande avtal men ligger till grund för kyotoavtalet säger såhär att de ska sträva efter att stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt.

I protokollet och de avtal som skrevs under mötet är att de globala utsläppen måste minska så mycket att vi inte går över 2 graders temperaturökningen. Alla länder måste se till att minskningen ska vara transparant (synlig) för omvärlden.

 

I-länderna ska ge 40 miljarder dollar som är 2875 miljarder  svenska kronor fram till 2012 efter de ska det ge 100 miljarder dollar årligen.

 

Det enda konkreta som kom fram var hur man skulle lösa avskogningen i u-länderna, en plan på hur man ska skjuta till pengar som ska hjälpa arbetarna som arbetar med avskogning så att de inte ska bli arbetslösa. Dock så vägrade 6 länder att skriva på avtalet.

 

 

 

Vilka demonstrationer var det nere i Köpenhamn när jag var där?

När jag kom ner till Köpenhamn fick jag ett informationsblad om hur man skulle bete sig nere vid cop 15 mötet om man kom från FOE. I bladet stod det en massa bra saker att veta om man är ny inom branschen. Man skulle ta med sig extra kläder i en plastpåse ifall man skulle bli blöt av vattenkanoner eller av pepparspray.

 

Även bära huva för att skydda sig mot pepparspray ifall de skulle inträffa. Bra och säkra skor som man kan springa i. Man skulle inte heller bära några informationspapper, adressböcker, mobiltelefon eller kartor.

 

Det fanns ett advokatteam på plats bara för demonstranterna och även ett gatsjukhus för dem. Polisen var tillåten att använda tårgas, pepparspray, vattenkanoner och hundar. Det som var förbjudet i Danmark under mötet var: innehava något sort vapen eller vapendel, en kniv längre en 7 cm om den var kortare var de tvunget att va en kniv man skulle öppna med två händer, att ha med sig något sorts skydd för ansiktet som man kan maskera sig med.

 

Om polisen tog dig var du uppmanad att berätta vem jag var och vart jag kom ifrån inget mer. Om man inte var från Danmark var man tvungen att bevisa sitt syfte att vara där. Polisen kunde kroppsvisitera dig utan att säga varför och även sätta dig i häkte i 12 timmar utan syfte.

 

Det fanns både gratis ställen att sova på och ställen att äta på gratis för alla personer från olika organisationer.

Den första demostationen i Köpenhamn ägde rum de 11:e december och handlade om att vi blir lurade av företag, alltså greenwash. Demonstranterna hade som mål att störa och få företag att stänga ner för dagen. Man gjorde det med hjälp av oljud, banderoller och skrik. Som tur var hölls demonstranterna vid en normal nivå och inga ovanligheter inträffade.

 

Den tolfte var en stor dag när de gällde demonstrationer. FOE anordnade en stor demonstration kallad the Flood. Man samlades utanför klimaforum cirka 30 000 personer klädda i blått. Denna demonstrationen deltog jag i på sätt och vis. Jag sprang ungefär 100 meter före för att dokumentera den på ett så bra sätt som möjligt.

 

 

(Innan demostrationen the flood gick av stapeln)

 

 

 

Jag var inte ensam, det var minst 20 olika nyhetsteam  som bevakade hela demonstrationen, sedan ett femtiotal poliser. Demonstrationen mål var att visa klimat rättvisa. Man vandrade genom Köpenhamn med banderoller och annan rekvisita samtidigt som man sjöng sånger och skrek om hur vi blir behandlade och hur dem ska göra, alltså rättvise åsikter och slöt sedan upp med andra organisationer för att vandra mot Bella center.


(The flood som sträcker cirka 3 km genom Köpenhamns innerstad, här precis innan mötet med resten av demonstranterna)

 

Dock så urartade demonstrationerna när FoE slöt upp med resten av alla organisationerna. Cirka 100 000 slutade antalet personer på innan vandringen mot Bella center startade. Tyvärr så urartade demonstrationen då folk började hoppa på bilar och vandalisera saker. Det var som beräknat av polisen, i förhand beräknade dem att de skulle komma olika radikala grupper som bara skulle dit för att förstöra vilket det gjorde.

 

Cirka 1000 personer greps både i förebyggande syfte och på grund av vandalisering och våld mot poliserna. En polis blev svårt skadad när han blev träffad i huvudet av en gatsten och en Svensk aktivist skadade handen då han lyckades detonera en av sina egna fyrverkeripjäser.

 

Varför det mötte upp så många vid slutet av the Floods demonstration var att samma dag var det global action day alltså globala aktions dagen. Överallt i världen demonstrerade ett stort antal människor för att våra politiker skulle agera och inte orda om saker.  Jag citerar vad ledarna över demonstrationen global action day uppgav till sina demonstranter att budskapet var:

 

"Vi kräver att världens ledare tar snabba och kraftfulla åtgärder som behövs för att förhindra den katastrofala destabilisering av det globala klimatet, så att hela världen kan gå så snabbt som möjligt till starkare utsläppsminskningar fördrag som är både rättvist och effektivt för att minimera farliga klimatförändringar.

Vi kräver att  industriländerna som har släppt ut mest växthusgaser som för närvarande i atmosfären ta ansvar för att minska klimatförändringarna genom att omedelbart minska sina egna utsläpp och investera i en ren energi revolution i utvecklingsländerna.

Industriländerna måste ta sin beskärda del av ansvaret för att betala för de anpassningsåtgärder som måste vidtas, bland annat genom låga utsläpp länder med begränsade ekonomiska resurser.

Klimatförändringarna kommer att drabba de fattigaste först och hårdast. Alla som har ekonomiska möjligheter att agera, måste därför snabbt och bestämt göra det. "

 

Den trettonde urartade dock demonstrationerna onödigt mycket. Meningen var att man skulle gå hårt mot produktionen av oklimatvänliga saker likaså mot köttindustrin. Ett demonstrationståg på cirka 400 personer rörde sig mot hamnen med hjälp av en lastbil som spelade musik och skrek ut slagord som ”tänk globalt, producera lokalt” och ”det är vårt klimat inte era affärer”.

 

Demonstrationen delade ut flygblad där de stod vilka mål som skulle attackeras. Som tur var stoppades demonstrationen innan hamnen och personerna kunde skingras. Lastbilen beslagtogs och man hittade både gatsten och bensin i den.

 

 

 

 

 

Hur reste jag dit och hur levde jag?

 

Den tionde december steg jag på sj:s tåg mot Alvesta för att byta mot Malmö. Nere i Malmö åt jag mitt första vegetariska mål som bestod av en ubuntucola (rättvisemärkt) och två stycken enkla fullkorns smörgåsar. Sedan tog jag tåget vidare mot Köpenhamn. Där tog jag pendeltåget vidare mot Bella Center.

 

Ute vid Bella center var bevakningen stenhård. Långa röda mattor var utlagda och tänka sig jag fick gå på dem. Jag kom dit runt 18 på kvällen så köerna var som bortblåsta. När jag kom in i lobbyn på Bella center fanns de en uppsjö av olika kö system till incheckning alltifrån journalister till opolitiska organisationer.

 

 

 

 

Jag fick ett papper från incheckning och blev skickad till korttagningen, där fotade de en samtidigt som man fick sitt COP 15 pass utskrivet med ackreditering till lika mycket som våra politiker. Jag fick även mitt respass som gällde hela Skåne och Danmarks kollektivtrafik. Efter det tog jag bussen tillsammans med människor från hela världen  in mot staden.

 

På bussen så satt det många personer från Afrika och dem hade fått ett informationsblad där de stod med stor text ”Don't trust the developed countries, they don't want something good with this conference” det får en att förstå splittringen mellan i och u länderna.

 

När jag kom till Köpenhamn tog jag mig till klimaforum direkt för att möta upp resten av klimathjältarna. Vi gick sedan och åt i ett av soppköken där de serverade en soppa med alla frukter och grönsaker man kan tänka sig.

 

(Seminariet inne på Klimaforum)

 

Sedan hade vi ett möte med alla klimathjältar som var där nere vi var totalt 8 st. Efter det reste vi tillbaka till Malmö för att sova hos en av klimathjältarna. Dagen efter var jag uppe tidigt redan klockan 8 för att ta tåget mot Köpenhamn igen, där åkte vi till Bella center för att lämna bagaget. Till frukost blev det två frallor och en vatten.

 

 

Ute på Bella center förundrades jag av dess storhet det var säkert 500 st montrar med allt från organisationer, länder, företag och privatpersoner som ställde ut. Gick man sedan vidare in mot centret hittade man matsalar och nya seminarier. Längst in i hallen fanns det stora konferensrummet.

 

I rummet som var lika stort som två fotbollsplaner med flera hundra stolar och bord riktade åt ett och samma håll, med ett tjog av tolkbås längs sidorna och med en scen där ordförande och respektive satt lika stort som en långtradare förstod man direkt vilken innebörd detta mötet hade, det var framtiden, vår framtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Framåt, alla politiker och delegaters platser, bakåt, observatörer, sidan, tolkbåsen)

 

Jag åt ute på Bella center en kall vegrätt och gjorde diverse intervjuer som jag kommer berätta mer om i nästa avsnitt. På kvällen efter en heldag på Bella center åkte vi till en skola cirka 8km från Köpenhamn där vi sov tillsammans med fältbiologerna från Sverige.

 

 

Dagen efter gick jag upp vid klockan 6 för att ta tåget till Bella center och lämna min packning sedan åkte jag in mot klimaforum där jag skulle dokumentera den stora demonstrationen the flood. Demonstrationen var en helt otrolig upplevelse med så mycket folk som hade samma åsikter.

 

Efter demonstrationen mötte jag upp alla andra demonstranter utanför Köpenhamn så drog jag mig ur och åkte ut till Bella center. Jag tog all min packning och började dra mig mot Malmö för att sedan resa hemåt efterssom de inte var några förhandlingar på söndagen och att en oanmäld demonstration skulle äga rum vilket jag inte visste om den skulle spåra ur eller ej. The flood var dock mycket lugn och inte hotfull alls. Sista dagen åt jag en fralla och drack en massa vatten. Åt även en chili con carne med corn istället för kött.

 

 

 

 

 

 

 

Nere i Köpenhamn gjorde jag lite saker utanför schemat. Jag åkte el bil, en av 500 prototyper i hela världen. Det var en minicooper och den kunde köra cirka 6 mil på en laddning som tog 20 minuter att ladda upp. Det häftiga med den var att den hade samma dragkraft vid alla hastigheter och att den lät som att man cyklade när man körde den, helt knäpptyst alltså.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man talade med hur många som helst som hade montrar på Bella center. Men något som la sig på minnet var ett meterologföretag. Hadley center met office var ett meteorolog företag som arbetade för stortbritaniensregering. Dem hade godkänt allt material i En obekväm sanning och hade även låtit de bli en del av utbildningen för grundskolan. Mer om intressanta lösningar kommer jag ta upp i nästa avsnitt.

 


Hur tyckte personerna i Köpenhamn hur vi skulle lösa klimathotet?

 

Under min vistelse i Köpenhamn måste jag erkänna att det tuffaste var att man såg människor från hela världen, med olika klädstilar, olika religioner, olika hudfärger och olika språk kunde föras samman under ett och samma tak.  Alla jag träffade och talade med var oerhört trevliga och gemytliga. Jag försökte intervjua diverse personer vilket jag lyckades med suveränt, några exempel är delegater från både Kenya och Brasilien.

 

Jag ställde en enkel fråga som svaret kunde bli både långt och kort, nämligen: Vad anser du kan lösa klimatkrisen?

 

Adam, Fältbiolog

Vi måste sänka standarden i västvärlden, precis som vi gjorde under 2:a världskrigen när vi ransonerade.

Emelie, Fältbiolog

Tycker vi ska flytta till höglandet.

Siri, fältbiolog

Politikerna måste fatta beslut som gör de lättare att leva miljövänligt.

Annika student i lund

Tycker som adam att vi har visat att vi kan sänka standarden och de skall vi göra igen.

Agneta student i lund

Menar på att vi skall bli vegetarianer då utsläppen är 17% kött, även sänka levnadsstandarden. Om hela tyskland skulle stänga av sina apparater på Standby så skulle vi i Sverige kunna använda den elen istället för att ha kärnkraftverket Barsebäck igång.

Kenyas Delegat

Tycker att vi inte ska skylla på några för vilket läge vi är i nu. Vi måste arbeta tillsammans som människor och använda alla länders speciella kunskaper och färdigheter för att lösa problemet.

Chris volontär från USA

Han tycker att vi ska använda våra utvecklade tekniska underverk. Vi ska även sätta en globalskatt på utsläpp.

Pelle Miljöförbundet Jordens Vänner

Vi ska fråga

den ny liberala världsordningen.

John på Assioated Press (ap) USA

Varje person måste göra sin del i problemet. Den här mannen kände både obama och bush mycket bra då han varit inne i vita huset ett flertal gånger.

Paul NGO (non governmental organisation)  Africa

Vi skall arbeta på lokalnivå med hjälp av omvärlden. Afrika vill inte ha hjälp av I-länderna för de känner dem sig i skuld. Dem vill hellre att vi hjälps åt för att lösa problemet

Brasiliens Delegat

Vi måste använda vår stora ekonomi och hjälpas åt för att lösa problemet tillsammans med tekniken.

 

 

(Kolkraftverket i köpenhamn)
Avslutning/Diskussion

Efter min resa till Köpenhamn hade många av mina åsikter båda stärkts och ändrats. Jag tycker personligen att vi måste lösa detta tillsammans med hela jorden men självklart med våra toppmakter i spetsen. Ett av de länder jag tycker ska ta spetsen är USA med Obama som ledare.

 

Obama har en syn som inte liknar någon ledare innan bara hans talspråk ”Yes we can” som med lite analys visa säg vara globaltäckande är ett gott tecken. Att han även jobbat med nedrustning av kärnvarpen sedan han började som politiker är inget minus. Nu när han fick fredspriset så anser jag att det bara kommer sporra honom att kämpa mer.

 

Att ge honom fredspriset var ett smart drag för hela mänskligheten. Han säger själv i sitt installationstal att han kommer med gamla vänner och forna fiender samarbeta för att motverka kärnvapen hotet och tvinga tillbaka den globala uppvärmningen. Han menar alltså att alla på hela vår jord ska samarbeta, vilket är den första presidenten i USA som ser på mänskligheten på det viset.

 

Samarbete är första vägen för fred. Jag säger bara det att om de blir ett nytt världskrig kommer länderna använda kärnvapen mot varandra, och då kommer det bli de sista världskriget någonsin. Därför tror jag på Obamas nya tankesätt med internationellt samarbete! Det säger även nobélkommitens  Torbjörn Jagland Norges förra statsminister i motiveringen för att han fick fredspriset, att internationellt samarbete är vår nutida räddning.

 

Varför låter vi inte vår världs mäktigaste land ta spetsen för minska de nutida hoten.  Vi står nu vid en återvändsgränd både vad de gäller kärnvapen och den globala uppvärmningen därför gav man förmodligen Obama fredspriset för att sporra honom likt en piska över ryggen mot en bättre värld utan de flera hoten vi nu lever med.

 

Man gav förmodligen det också för att han har makten och han kommer använda de på ett av världens bästa sätt, genom samarbeta internationellt.

 

Att med hjälp av Obama och USA börja sätta skatt på utsläppskällorna så kommer de minska. Just nu är det inte företagen och industrierna som släpper ut mest det är vi konsumenter. Därför skall skatten sättas på det vi konsumerar. Jag tar ett exempel vad man gjorde med villaolja år 1990 då man höjde skatten på den med 1000 kr per år vilket gjorde att nu har de flesta fjärrvärme eller egen värmekälla. Så lätt fick man bort det som var så pass omiljövänligt. Det kommer också göra att vi kan ransonera på vissa saker så vi bara kan leva på ett sätt och de blir miljövänligt.

 

 

 

 

 

 

 

Nere i Köpenhamn träffade jag på en massa olika konspirationsförslag. Ett av dem var elvägen. Han menade på att nu i övergångsfasen från fossila bränslen vilket jag tycker är alldeles riktigt behövs något mellanting. Han hade uppfunnit järnvägsvagnar där man parkerade bilarna för att ta sig någonstans. Ett perfekt exempel på en övergångsuppfinning.

 

Järnvägar har vi redan dragna och elen till dem med de enda som behövs är vagnar där vi lätt och enkelt kan köra upp våra fossilt drivna fordon för att sedan resa långa sträckor tex. Stockholm, Malmö och Göteborg. Detta skulle även ta bort den mänskligafaktorn från motorvägarna. I innestaden kunde man sen bara köra av med sin bil och använda den som vanligt.

 

En annan man hade kommit på att för att bli miljövänliga måste vi skapa jobb inom den gröna sektorn. Vi måste alltså få folk att arbeta med miljövänliga saker vilket i sin tur kommer leda till att folk automatiskt blir miljövänliga.

 

Jag tycker också att vi måste hålla oss under 2 graders temperatur ökning och försöka gå under 350ppm i utsläpp av Koldioxid. Eftersom det är bevisat att ifall koldioxidhalten i luften blir för hög så kommer oceanens ekosystem att få problem, vattennivån kommer bli högre vilket resulterar i fler smådjur som mygg och liknande dvs högre smittspridning och att vi kommer få hårdare vintrar, somrar, stormar, orkaner och skyfall.

 

Tyvärr måste vi nog alla anpassa oss på de sättet att vi ska bli vegeterainer. Både för att utsläppen från köttindustrin är så stort som 1/5 av våra växthusgasutsläpp. Sedan har vi alla sjukdomar som cancer, övervikt, diabetes, svininfluensan , fågelinfluensan osv. Dessutom använder industrin 70% av rent dricksvatten. Om man är vegeterian finns det bara fördelar. Tex. lägre blodtryck, mindre risk för hjärtinfarkt.

 

Sen finns det ju diverse företag som jobbar för att vi ska kunna rädda våran värld ändå om den kommer gå under av klimathotet. Vårat ministerråd (ministrar från hela norden) har ett företag som heter Norden, dem samlar fröer på olika platser i norden från våran flora. Det tycker jag är ett bra sätt att rädda det fina vi har.

 

Vi har resurser men varför händer inget isåfall? Jo jag tror de har att göra med att vi klimatarbetare inte har så mycket pengar och makt. Om man tar USA tex. så om man skulle ha en väldigt stark miljöpolitik vilket skulle göra att många företag skulle förlora på om man kom till makten. Det skulle då bli en slags utpressning vilket gör att inga i företagskoncernen eller i företage kommer rösta på en. Detta gör att man inte kommer till makten. Sen har Usa även en senat som är som presidentens halva jobb, de i senaten är ofta hårt tryckta av stora företag allt detta gör att problem blir bara svårare att lösa om man inte strävar åt samma håll.

 

Lösningen enligt mig är att alla måste sträva åt samma håll. Vi har resurser som kan hjälpa oss. Vi kan bli vegeterianer, ta bort allt flyg, återvinna allt vi använder och äta mat från lokala områden. Vi bör också satsa på kärnkraften då de är den enda energikälla vi kan få ut tillräckligt mycket energi av. Vi bör också fortsätta på samma spår som vi gör med vindkraft, vattenkraft, solenergi och vågenergi.

 

Min idé är att bygga ett stort kärnkraftkomplex i Sibirien och fylla hela Sahara och respektive öknar med solenergi. All den energi vi skulle få ut därifrån skulle räcka gott och väl för oss här på jorden. Det skulle också göra att vi kunde köra våra bilar på elektricitet. Med våra framgångar inom tekniken kommer det inte ta lång tid innan vi har ordnat ett sätt att lagra energin på utan gigantiska batterier.

 

Jag är kommer fortsätta aktivt med mitt arbete inom miljön. Jag skall läsa vidare som miljöanalytiker vilket gör att jag kan bli nästan allt inom miljön. Jag har även under denna tiden med projektarbetet arbetat aktivt med miljökunskap där vi tagit fram en nyhet. Breven som alla kommunalarbetar fick sin lön genom förut var svanen märkta. Dem var färgade blå för att man inte skulle kunna se igenom dem. När vi brände dem avgav de en blå/grön låga så då tänkte vi att den blåa färgen måste innehålla koppar. Koppar är inte bra för naturen och inte för oss heller för den delen.

 

Vi var sedan på city gross och hittade deras blåa papperskassar som vi tog med oss till labbet för att testa. Detta visade sig innehålla 40 mg koppar per kasse det innebär att på 1 000 kassar blev det 40 gram. Vi kontaktade då city gross miljöchef och efter bara en vecka så hade ett alternativ införskaffats. Då fick man känslan av att man kan göra något ändå om man inte är rik och har mycket makt. Att vi fick sånt genomslag berodde förmodligen på att vi var både med i tidningen, radion och riks tv-nyheterna.

 

 

Upplevelsen att få komma nära stora ledare, stora beslut och människor från hela världen är nog en upplevelse jag kommer ta med mig hela livet. Även att resa på egenhand så miljövänligt som möjligt och äta vegetariskt tycker jag alla ska testa, det är faktiskt inte så dumt som de verkar.

Hela detta projektarbetet har var en riktig läromästare, det jag kunde ändrat på var att jag kunde åkt med någon mer så jag slapp dra hela lasset själv, men jag klarade det ändå vilket jag är mycket stolt för.

Referens/Källförteckning

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/tungmetaller-i-papperskassar(1856838).gm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bot-nyheter+%28BOT+Nyheter%29#articleimage-popup

 

2010-04-07

 

http://www.mjv.se/

http://www.mjv.se/?page_id=26

http://blogg.mjv.se/?tag=cop15

http://copenhagenflood.org/

 

 

2010-03-29

 

Lars Welander Kalmar

 

Sven Åhlin Kalmar

 

2009-12-05

 

www.21st-cc.dk

www.metoffice.gov.uk

 

2009-12-13

 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.261093/din-guide-till-cop-15

http://miljoaktuellt.idg.se/2.13210

http://www.Klimatprat.blogg.se

 

2010-04-07

 

http://unfccc.int/meetings/cop_15/items/5257.php

 

2010-04-07

 

Boken Min far hade en dröm Skriven av Barack Obama utgiven av Albert bonniers förlag 2008

 

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/0/zth68ep3-1w

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/1/01tHqt7tP9M

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/2/2dUKR1YR0uE

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/3/DEGPTDiueVc

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/4/R7Q7dxOVWh8

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/5/nybYRWNXTtA

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/6/DBFhlstAiFU

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/7/GL1LBH-UAjc

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/8/AvwoW2Bygtc

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/9/nZJ4A-iDbc0

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/10/khTD5ByMsdI

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/c/2D015F045BDB2B92/11/0SZO17Fz9pI

2010-04-11

 

Alla foton har jag själv tagit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loggbok under projektarbetets gång

15/9    Det verkar fungera på min dator.

/Thomas

15/9 Nu fungerar de även för mig!

Igår började jag läsa ur Miljöboken 2009 samma bok som vi fick av dig fast nyare. Jag läste om hur folk reagerar på miljöpolitiken.

I helgen har jag arbetat med att fördjupa mig på hur greenpeace ska bevaka mötet, det kan hända att de kan bli sammarbete med dem!

Här har vi en nedräknare till köpenhamn mötet http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change

mvh Victor

20/9 läst ur Miljöboken om vilka olika utbildningar de finns inom miljö och vad de olika betyder. Här även hemsidan om mötet, http://en.cop15.dk/

I veckan som kommer ska jag ta kontakt med klimathjältar och se vad de har för alternativ när de gäller resande osv inför resan!

Bra att du kommit igång. Jag skall kolla hemsidorna vid tillfälle.

/Thomas

26/9 Senaste dagarna har jag försökt sätta mig in en av de stora miljöfrågorna här i sverige nämligen torsken. I Sverige har man utfärdat 270 st båtar med rättigheter till torsk. Dessa båtar har för stor potencial för fisket och tar upp för mycket torsk som de sedan får kasta över bod, då döda.. I östersjön skulle de räcka med 50 st sådana båtar för att täcka hela kvoten! 
De stora trålarna borde inte få fiska

 

De stora trålarna borde inte få fiska i Östersjön över huvud taget. De gör dessutom stor skada på havsbottnarna på västkusten.

/Thomas

2/11 Nu börjar det dra ihop sig för resan! Jag skulle vilja planera en träff med dig och visa upp min planering och frågeställningar. Förmodligen ska jag ringa klimathjältar nu i veckan och se om de har någon samåkning ner mot köpenhamn och cop15 mötet. Detta kommer bli lärorikt och oerhört intressant. Får hoppas jag får med mig mycket nya tankegångar och funderingar hem.  Du kan väl höra av dig om möte!

Mvh Victor

Jag har tid att träffas i morgon (onsdag 4/11) på förmiddagen och på torsdag under eftermiddagen. Hör av dig om du har tillfälle då.

/Thomas

10/11 Dum som man är har jag inte kollat dagboken. En glad nyhet är att jag reser med Miljöförbundetsvänner alltså klimathjältarna, jag klistrar in mailkontakten jag haft med Lina på klimathjältar.

Hej Victor!
Jag har nu skickat in dina uppgifter till en kvinna i Belgien som har hand om alla ackrediteringar via Miljöförbundet Jordens Vänner (Friends of the Earth från hela världen alltså!). Det är absolut sista dagen idag och det är mycket möjligt att hon inte kan få in fler om listan från dom redan skickats iväg till FN. Men nu är det bara att vänta och hoppas! Det vore ju grymt om du kunde komma med. 
Jag hör av mig med mer info under dagen. Du måste bli medlem i Miljöförbundet Jordens Vänner om du inte redan är det (120 kr/år som även ger dig den finfina Miljötidningen 4-6 ggr om året!) eftersom vi endast kan ackreditera medlemmar.
Men mer om detta om vi får ett positivt svar!
Ha det fint!
/Lina    2009/11/6

OCH SEN DEN GLADA NYHETEN


Hej Victor!

Glada nyheter! Du kom med på listan och har nu ackreditering för att komma in på mötet.

Vill du även bo med oss eller har du planerat på annat sätt? 

Ha det fint!
/Lina 2009/11/9

Nu börjas planering med boende och resa dit, Klimatsmart ska det bli!

Hej!Det finns fortfarande tid att träffas innan miljömötet. Vi kan ju ses på projektarbetstid nästa tisdag./Thomas

Nu bär det av!

Imorgon runt kl 13 går tåget mot Köpenhamn, jag mellanlandar i malmö för att möta upp miljöförbundets jordens

vänner för att åka över och skaffa acces till mötet för att sedan åka tillbaka och sova hos jordens vänner Jonas. På fredagen kommer vi möta upp cirka 150 st svenska miljöförbundet för att sedan ta oss över till köpenhamn. Jag kommer bo i ett klassrum tillsammans med jordensvänner från hela världen jag kommer försöka att samla så mkt info som möjligt. Jag skriva dagbok under hela helgen. Vi hörs jag kommer att åka hem på söndag runt 22.

Mvh Victor stolt Ljungar.   9 december 2009.

14 mars

Hejsan Thomas. Jag har börjat skriva på min rapport har börjat med inledning och dylikt men har tyvärr lyckats tappa bort pappret med mallen för projektarbetet. Kan du lägga en sådan i mitt klassfack. så kan vi väl ses någon gång vecka 12?  Mvh Victor ljungar

16 mars

Hej!

Jag har lagt en mall i ert klassfack. Vi kanske kan ses någon gång under tisdagen nästa vecka?

/Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 mars

Hej här kommer inledning med frågor till rapporten, fattas de något ska jag ta bort eller lägga till något? Mvh victor

 

 

Inledning

 

Klimatfrågan har alltid legat mig nära till hjärtat. Allt började i årskurs nio när jag skulle göra mitt slutarbete. Jag gjorde ett stort arbete och använde mycket fakta från filmen ”obekväm sanning” av president kandidaten Al Gore. Inann jag använde filmen som källa bestämde jag mig för att granska all fakta. Jag granskade all fakta och kom fram till att filmen visar faktiskt i stort sätt visar rätt bild av hur vi ligger till.

Efter att jag lämnat in mitt arbete och redovisat de kände jag att jag faktiskt ville visa detta för fler personer som tvivlade på filmen och på den globala uppvärmningen. Jag tänkte också fortsätta läsa om miljön och tänkte att jag kunde dela med mig av det via internet. Jag startade en klimatblogg som skulle jag la upp hela mitt arbete på. Jag fortsatte att uppdatera och riktade mig mest till ungdomar, alltså kul och lättförståelig fakta. Som mest hade jag cirka 300 läsare i veckan. Jag fick en helsida i en av lokaltidningarna och var även med i radion. Tiden gick vidare och jag valde Natur miljö som inriktning nu på gymnasiet. Jag har läst både miljökunskap och miljöpolitik vilket innefattade 200 timmar.

 

Genom Lars Welander på Lars Kagg kom jag i kontakt med Miljöförbundet jordens vänner. De var och höll ett företag för oss och kallade sig klimathjältar. Miljöförbundet jordens vänner är en stor opartisk orginisation som finns världen över. De visade mig många infallsvinklar och nya teorier om klimatproblemen. De skulle också anordna en resa till köpenhamn i mitten av December, genom att resa i deras sällskap skulle man kunna få ackreditering till det stora klimatmötet cop15.

 

Jag började funderar på över hur dessa stora klimatmöten går till, hur ser det ut, hur de gör med allas olika talan, alla företag som vill sälja in sina ideer, alla olika orginisationer som vill visa upp sig. Hur går det till? Då fick jag det bästa tillfället för att ta reda på det och få uppskattning för det jag gör. Jag tog kontakt med Lina som var en klimathjälte och hon ordnade så jag fick ackreditering och boende. Jag hade alltså nått mitt mål, jag hade lyckats komma in på ett av världens störtsa möte med världens störtsa ledare som förmodligen skulle komma fram till ett beslut som kunde rädda vår värld från ett av de stora hoten, globala uppvärmningen.

 

Jag har ställt mig ett par ledande frågor som kommer visa min resa och även svara på vissa frågor som man kan ha om det stora klimatmötet Cop15.

 

·         Vilka är Miljöförbundet Jordens Vänner och Klimathjältar?

·         Vad var cop15?

·         Vad hände inom miljöpolitken under min vistelse i köpenhamn på cop 15 mötet?

·         Vilka demostrationer deltog jag i och varför?

·         Hur reste jag dit och hur levde jag?

·         Hur tycker personerna jag träffade om hur vi ska lösa klimathotet?

·         Hur tycker jag?

·         Vad kommer hända i framtiden för att förhindra den globala uppvärmningen?

·         Hur ska jag fortsätta att arbete med miljön?

 

 

23/3    Jag tycker texten räcker väl till rubrikerna "Inledning och bakgrund" och "Problem och syfte". Sedan är det

"bara" att fortsätta med resten. Vi borde nog ses innan lovet.

/Thomas

 


cv

CV

Victor Ljungar

Född, 1991 05 01, fyllda 19 år.
Tyska Bruket 395 90 Kalmar
Tfn: 0480-14939 ,Mob: 0733914939
E-post: VL91@live.se

Mål

Mitt mål är att få utveckla mina säljarkunskaper gravt, jag vill helt enkelt ta säljandet till en helt ny nivå. Jag vill även jobba mycket på egenhand och ta mycket eget ansvar. Min stora passion i livet är att få prata med olika människor som man inte känner från början.

Yrkeserfarenhet

Inann jag började på det ”riktiga” jobbet jag haft som sommarjobb de senaste tre åren så har jag arbetat som hästskötare åt OS guldtagerskan Linda Algotsson, som vaktmästare då jag gjorde alla praktiska saker man måste göra på en fastighet gjorde även diverse målarjobb under den tiden.2008 började jag med mitt första riktiga sommarjobb på det som då kallades Granngården. Nu heter det Kalmar Lantmän. Jag har arbetat i butiken som säljare, reperatör, kassör och en galant problemlösare. I butiken har jag alltså gjort det mesta under dessa tre åren och har skapat mig väldigt bra kundkontakter och kunskaper på hur man får saker sålda. Jag har jobbat cirka 7 veckor i rad under sommarloven och efter det så har jag även jobbat på lov och varje helg året om.

Utbildning

Jag har gått 3 år på Lars Kaggskolan här i kalmar på natuvetenskapliga linjen med inriktning på miljö. Jag läste miljö för att jag alltid varit intresserad och aktiverad inom det området. På högstadiet gjorde jag ett stort slutarbete om miljöproblemen som var mycket uppskattat och på den vägen är det. Jag startade upp en klimatblogg för ungdomar och har både varit med i rikstäckande tv, radio och tidning.

Jag gjorde sedan mitt projektarbete i 3:an på gymnasiet om COP 15 vilket är FN:s stora klimattoppmöte i köpenhamn. Jag reste ner dit själv och bodde där i 3 dagar då jag även fick ackreditering för att få komma in på mötet och lyssna vilket var mycket utvecklande.

Språkkunskaper

Jag har läst ända upp engelska C vilket är det högsta i engelska man kan läsa så det talar jag flytande. Jag har även läst tyska i 3 år och mina kunskaper i det språket är elementära.

IT-kunskaper

Jag har jobbat mycket med design till min blogg och även gjort mycket film inom spelbranschen. Så jag har använt program som Photoshop, Sony vegas video, 3d max och audiacity.Jag har även fått lära mig två olika kassörprogram och kortläsare vilket jag har mycket goda kunskaper inom. Programmen vi använt på Lantmännen har varit Storepos , Movex och Retailcenter vilka är framtagna av Visma.

Jag Jobbar även bra i Word och Excel.

Utlandserfarenhet

Jag har varit i Danmark på egenhand då jag jobbade med min klimatblogg och intervjuade folk från hela världen. Diverse utlandsresor är även gjorda. Jag tackar inte nej till att få utlandserfarenheter inom jobbet.Ideella arbeten

På högstadiet satt jag som sekreterare i elevrådet. Nu på gymnasiet har jag varit materialansvarig vilket är en post i Elevkåren som har anordnat många stora arrangemang i Kalmar för ungdomar.

Fritid

På fritiden är jag mycket sysselsatt. Jag tävlat inom hästspoer och placerat mig 5:a i smålandsmästerskapen , spelat volleyboll, fotboll, handboll, orienterat, gult bälte i judo,karate,ju jutsi, gått klädersmodell och dansat diverse danser. Nu tränar jag gym och putsar på bilen.

Övrigt

Har B-körkort och egen bil.

Referenser

Lämnas på begäran


COP15

Som förmodligen de flesta vet ska mitt projektarbete nu i trean göras i Köpenhamn. Jag har fått tillstånd att komma in på COP15 mötet som jag hoppas på kommer skrivas i historieböckerna precis som kyoto.
Jag reser dit med Klimathjältar, Miljöförbundets jordens vänner nu på torsdag 10 december.
Kommer bli great. Lägger förmodligen upp hela rapporten och projektarbetet här.  KEEP GREEN
cop15

Dags att låta jorden vila!

Den 28 mars kl. 20.30 – 21.30 planeras 1 miljard människor släcka ner sina hus för att hjälpa jorden återhämta sig under 1 timme!

Var med på det du med , Tänd ett par stearinljus och mys istället och varför inte underteckna kampanjen du också.
Gå in på http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/1212524-earth-hour-2009-anmalan-for-privatpersoner
dsada

Målet är som sagt att 1 miljard människor ska släcka ljuset under den timman! Tillsammans kan vi göra skillnad för klimatet.


Regnskogsskövlingen

a

En klockren bild över hur stort problem regnskogsskövlingen är!  källa WWF

Havet

Hörde en ny grej igår på Discovery Channel, Våra världshav står för hälften av allt "upptagande" av koldioxid. De är alltså planktonen i havet som omvandlar det till syre! Nu planerar forskare att öka populationen av plankton för att kunna uppta med koldioxid!

Lite rolig fakta bara,

Argumenterande text på Engelska (värd att läsa)

Save Planet Earth

  

earth


Why are some people just thinking with their money and not with theirs heart? Tell me because I want to know.  How could you throw your batteries, glass bottles, chemicals in the nature and think that they will disappear without consequences. I see it every day, don't you?  We have to save the earth before it's too late.


First of all take care of the nature is a good thing for everyone. Everyone wants to have a immortalize life, how could you want it if you not taking care of the world you should live forever in? The big problem are that it cost more money to help the earth to stay healthy than it cost's to break it down. Everything cost money these days and we have too chose where we will spend them.


Secondly why aren't the politics changing their minds and sets up some really strong laws that strongly forbidden things that are bad for the earth. I got the answer of that, big companies that got a lot of money and many employers maybe don't vote on that sort of part and then an other part will step up and say its okay with that. The big company will then vote at the bad part because it most profitable for the company


Thirdly, its many companies that are working to save the earth some of they are greenpeace, spcc, wwf. Their arguments are getting thru because its a lot of other that will lose a lot of money if they would.  So that's why they are doing a lot of dangerous demonstrations like greenpeace do. Just because no one listening.


In conclusion we all have to act before its to late, I think that you will understand when you see all the consequenses, but then its to late. Trust  researcher and just do a little thing for our nature, did you read? OUR NATURE, hope will understand in time.  


Victor Ljungar


g g

kk

Klädshop,

En ny klädshop har öppnat i sammarbete med KlimatPrat där finns 100% ekologiska kläder att inhandla, Kontakta gärna mig för önskemål på speciell tröja.  EKOLOGISKA KLÄDER
Några exempel:

www.LOGSHIRT.5MIN.se 

www.LOGSHIRT.5MIN.se 

www.LOGSHIRT.5MIN.se 


LÄNKEN --- >   www.LOGSHIRT.5MIN.se 

Mvh Victor 

Nytt här på KlimatPrat

KlimatPrat förnyar lite på sajten och införskaffar också ett forum för dem som har kommentarer på mina inlägg eller vill göra ett inlägg själva! http://klimatprat.forumportal.se

Sen tycker jag vi kör ett litet test, Posta gärna era resultat här http://www.miljomataren.konsumentverket.sehttp://klimatprat.forumportal.se

Naturen är för underbar för att inte bry sig om,

Ett praktexempel på hur globalauppvärmnignen påverkar våra vilda djur. 


Naturen i vårat <3

 

 

Därför älskar vi alla naturen innerst inne, Ge någon av filmerna 1 minut eller 2 och du kommer gå härifrån med ett leende

.

 


Bloggen går framåtAlltid lika kul när man hittar fakta och sen att den stämmer. Har undervisat mycket om just detta med att det skulle komma Gasbussar/miljöbussar till kalmar hösten 2008. Fakta som jag fick reda på utav en i kommunen redan vid jul.
Visst blir man glad då när man ser dessa bussar nu när hösten börjar närmar sig. Ett stort + till Kalmar kommun som hitills håller sitt löfte med att alla bussar ska bli miljöbussar till hösten 2008


Här är en artikel på Barometern om just gasbussarna här i Kalmar http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/gasbussar-rullar-in-i-kalmar(801072).gm

biogasbuss

SommaruppehållHar fått sommarjobb på Granngården och hinner inte med att blogga lika mycket. Jobbar i 6veckor nu i sommar. Ses igen vid skolstarten, PEACE OUT!

bloggen med i Lokaltidningen

Förra veckan blev jag intervjuad av tidningen Östra Småland. Här är artikeln, Kommentera!

Högstadiearbete blev blogg om klimatet
UNG Allt började när Victor Ljungar, 17 år fick halsfluss och behövde opereras. Han hann fundera en del på sjukhuset och när han kom hem startade han bloggen Klimatprat för ungdomar.

Victor startade Klimatprat när han började på gymnasiet. Han bestämde sig för att lägga upp sitt arbete från nian om växthuseffekten på en blogg för han tyckte att han visste mycket om ämnet. - Det var på 24 sidor och jag publicerade det för mina kompisar och spred länken vidare. Sen var bloggen igång.

Victor har bara stött på en annan ung person som har en klimatblogg. Andra klimatföreträdare har uppmärksammats han blogg och länkat till den. Som mest har Victor haft 120 besökare på en dag men i vanliga fall ligger det på 20-30 per dag.  - Det borde finnas fler som vill läsa bloggen. När jag skriver ett inlägg är det fler som läser.

Victors pappa är också miljöintresserad och Victor tror att en del av hans intresse kommer från honom. När Victor såg filmer som "Day after tomorrow" och "An inkonvenient truth" kände han att han var tvungen att skriva om klimatet. - Om jag läser något intressant vill jag gärna visa det och dela med mig till andra. Jag kollar gärna på statistik och kollar om den stämmer. Jag använder enkla siffor i min blogg och jämför med lätta saker så att det ska passa mina läsare.

Victor tänker på miljön varje dag. Han cyklar till skolan och åker kollektivt så ofta det går. - Mitt sätt att klimatkompensera är att skriva i bloggen och dela med mig av det jag vet.

Victors råd till andra som vill klimatkompensera är att till exempel köpa en miljöbil eller bara göra en så liten sak som att släcka lampan. - Att göra något för klimatet är lika nyttigt som att jogga men skillnaden är att du gör det för hela världen.

Victor tror inte att vi kan lösa klimatfrågan men att vi kommer att kunna ordna det på ett bättre sätt. Han jämför det med bilar: - Förr var bilarna gjorda av plåt och säkerhetsbältena satt fast. Idag har bilarna krockkuddar och säkerheten är mycket bättre. Vi kommer att bli bättre på klimatet också.

Victor vill gärna jobba som volontär på en greenpeacebåt efter att han tagit studenten från naturprogrammet med inriktning på miljö.  - Först vill jag jobba med miljö kanske som journalist och senare vill jag nog bli läkare, säger Victor.     Ida Svensson


Fredag 30 maj 2008            Nedanför finns hela artikeln


http://www.ostran.se/kultur_noeje/ung/hoegstadiearbete_blev_blogg_om_klimatet

image60
bild ifrån tidningen
Klimatprat tackar östra småland och ida svensson för en fin artikelRSS 2.0